Skip to main content

RM.DP Det Personlige Regnskab

Med RM.DP udarbejdes Det Personlige Regnskab/Indkomst- og formueopgørelse hurtigt, nemt og effektivt. Betegnelserne “Det Personlige Regnskab” henholdsvis “Indkomst- og formueopgørelse” bliver brugt lidt i flæng for det samme.

Med et Personligt Regnskab i hånden giver du dine klienter et bedre indblik og overblik i deres økonomi, ligesom mange pengeinstitutter vil være glade for at modtage et Personligt regnskab.

Udskrift af noten for aktier: Sammensæt selv den ønskede specifikationsgrad i noten.
Tilsvarende kan du vælge specifikationsgrad for hver af alle de andre noter.

RM.DP leverer som udskrift et personligt regnskab, der indeholder følgende:

 • 5 års nøgle- og hovedtal
 • En skattemæssig indkomstopgørelse
 • En driftsøkonomisk balance
 • En kapitalforklaring,
 • Noter
 • Revisorerklæring, indehavererklæring og anvendt regnskabspraksis
 • mv.

I udskriften kan du vælge imellem en kapitalforklaring, der tager udgangspunkt i
enten det driftsøkonomisk resultat eller det skattemæssige resultat.

RM.DP tilbyder nemt at vælge/skifte imellem forskellige vurderingsprincipper, bl.a. følgende:

 • Ejerbolig: Handelsværdi, anskaffelsessum eller offentlig ejendomsvurdering.
 • Prioritetsgæld: Nominel restgæld eller kursværdi.
 • Aktuel skat: Restskat/overskydende skat optages i balancen eller ej.
 • Udskudt skat: Optages i balancen eller i en note som ikke er indregnet i balancen.
 • Ydermere vælges det enkelte vurderingsprincip pr. 31/12 for året og pr. 31/12 for
  året før uafhængigt af hinanden.

RM.DP udfører også maskinelt avanceopgørelse for værdipapirer. For aktier og investeringsbeviser kan vælges avanceopgørelse efter gennemsnitsmetode eller lagerprincippet

Indtastningsvindue for aktier på et reguleret marked

RM.DP foretager automatisk dataudveksling med RM.SK og RM.VK. Fra RM.SK overføres de
beregnede skatter, som RM.DP tilbyder automatisk at afsætte i balancen som
restskat/overskydende skat.

Oplysninger om opsparet overskud, der bl.a. anvendes til maskinel afsættelse af
udskrudt skat hentes i RM.VK

Udskrift foretaget med RM.DP23 kan hentes på nedenstående link.

Kontakt os og få en uforpligtende snak

Har du brug for yderligere information om RM.DP Det Personlige Regnskab, så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os for at få en uforpligtende snak.

Vi kan kontaktes på telefon 53 71 30 10 eller e-mail info@revimaster.dk.

Er du interesseret i at høre mere?

Bliv kontaktet af Revimaster og få en uforpligtende samtale med os, og hør om de web-skatteprogram-løsninger, som vi kan tilbyde dig.