Skip to main content

RM.VK Virksomhedsordning

For personligt drevne virksomheder behandler RM.VK reglerne vedrørende virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen og personskatteloven.

Herunder foretager RM.VK overskudsdisponering for personligt drevne virksomheder. RM.VK kan også præsentere et skærmbillede hvoraf fremgår hvor meget skatten udgør ved hver af de tre beskatningsformer.

Programmet er brugervenligt, effektivt og kan anvendes på både PC (Windows), Mac OS, tablet og iPad.

Revimaster Virksomhedsordning styrer dig sikkert igennem reglerne i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Således behandler programmet også følgende:

 • Opgørelse af indskudskonto ved indtræden i virksomhedsordningen.
 • Opgørelse af kapitalafkastgrundlag.
 • Beregning af eventuel rentekorrektion.
 • Behandler de særlige regler for forældreejendom, som gælder fra og med år 2021.
 • Behandler reglerne om sikkerhedsstillelser for privat gæld.
 • Styrer hæverækkefølge.
 • Beregner opsparing og hævning i virksomhedsordningen.
 • Beregner optimal opsparing i virksomhedsordning.
 • Beregner udskudt skat i forbindelse med opsparet overskud.

Revimaster tilbyder import fra bogholderisystem:

 • Import af data fra et hvilket som helst bogholderisystem, der kan eksportere saldobalance til en kommasepareret fil.
 • Mapning til Revimaster kontoplan.
 • Genbrug af mapning.

RM.VK tilbyder fleksibilitet i forbindelse med indtastningen, hvorved du som bruger selv bestemmer hvilken specifikationsgrad der skal indtastes i.

På det overordnede plan kan man vælge indtastning der starter med driftsregnskab og fortsætter til skatteregnskab og dermed skattemæssigt resultat – eller man kan i stedet vælge, at indtastning skal ske som skattemæssige hovedtal.

RM.VK bruges til overskudsdisponering for personligt drevne virksomheder. Programmet behandler virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen og personskatteloven. RM.VK kan også præsentere et skærmbillede hvoraf fremgår hvor meget skatten udgør ved hver af de tre beskatningsformer.

I virksomhedsordningen er det ved overskudsdisponeringen aktuelt at få beregnet ”Hensat til senere hævning” sådan at skatten optimalt minimeres for din kunde. Dette beløb for ”Hensat til senere hævning” finder RM.VK nemt til dig, når du angiver den skat, som programmet skal foretage skatteoptimering på.

Revimasters indtastningsvinduer er designet sådan, at der er en indbyrdes sammenhæng imellem beløbene. Dette gælder også, når der er tale om regnskabsoplysningerne på oplysningsskema/selvangivelse. Disse regnskabsoplysninger er løsrevne beløb fra virksomhedens regnskab, men vores design understøtter alligevel at beløbene indgår i en sammenhæng, hvorved der er mulighed for afstemning til forskellige regnskabstotaler. Dette betyder at fejl – f.eks. pga. indtastningsfejl – vil blive opdaget, når det så ikke stemmer.

Om udskrifter i RM.VK:

 • Udskifterne er fleksible, hvor brugeren selv kan bestemme hvad der skal udskrives.
 • Udskrifterne har mulighed for at være detaljerede, og i den forbindelse at redegøre for de foretagne beregninger.
 • Udskrifterne er overskuelige, og fylder den enkelte side ud.
 • Mulighed for at ændre på udskriftens layout, herunder at gøre dette til en firmastandard.

Udskrift foretaget med RM.VK21 kan hentes på nedenstående link:

Kontakt os og få en uforpligtende snak

Har du brug for yderligere information om RM.VK virksomhedsordning, så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os for at få en uforpligtende snak.

Vi kan kontaktes på telefon 53 71 30 10 eller e-mail info@revimaster.dk.

Er du interesseret i at høre mere?

Bliv kontaktet af Revimaster og få en uforpligtende samtale med os, og hør om de web-skatteprogram-løsninger, som vi kan tilbyde dig.